OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Syftet med att göra OVK är att se till att ditt inomhusklimat är så bra det kan vara. Även för att kontrollera eventuella brister i ditt ventilationssystem.

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Källa: Boverket (2024). OVK – obligatorisk ventilationskontroll

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/ Hämtad 2024-02-19.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar? Vill du ha en offert? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.